Forside

Velkommen til Job- og Kompetencecentret

Vejen til beskæftigelse – med dig i centrum

Beskæftigelsesfremmende tilbud for borgerne i Assens Kommune

Job- og Kompetencecentret er en aktiv samarbejdspartner med Jobcenter Assens og Ungeenheden ift. beskæftigelsesfremmende tilbud for borgerne i Assens Kommune.

Vi samarbejder tillige tværfagligt med andre institutioner og virksomheder i Assens Kommune, samt deltager i det lægelige samarbejde.

Nyheder

  • Den personlige kontakt sikrer, at vi får hele billedet med

    Prof på Tværs: Lægesamarbejdet i Assens Kommune startede egentlig som et projekt i 2008, men blev så stor en succes, at det fortsatte, og det lever stadig i bedste velgående. Aaruplægerne Hanne Uggerhøj og Klaus Roslind oplever en god mulighed for at trække i den samme retning sammen med patienterne. Det høje kommunikationsniveau sørger for, at alle er med, og vi kan intervenere bedst muligt, fortæller praktiserende læge, Klaus Roslind, og han understreger at Lægesamarbejdet er en rigtig god brobygning mellem Jobcentret og lægerne, som kommer patienterne til gode. Sagsbehandler, Liridon Bala, er også rigtig glad for ordningen. Lægesamarbejdet er en kommunikationslinje, som er meget vigtig for os i Arbejdsfastholdelse, fortæller han. Vi har bl.a. mange borgere med psykiske problematikker som stress og depression, og det giver en større usikkerhed, for det er så svært at måle på. Der er det en fordel for alle parter at have lægerne med på sidelinjen.

  • Vi behøver ikke at vente på, at indsatsen er slut, før vi planlægger næste skridt.

    Det giver handlekraft, at vi er tværfaglige i processen, fortæller fysioterapeut Tine Kaalund Hedegaard, der er en af tre undervisere på projektet Rygtræning med Jobfokus - en ny tværfaglig helhedsindsats, hvor fysisk rygtræning koordineres med kognitiv/mental træning, sagsbehandling og den beskæftigelsesrettede indsats. Vi har direkte sparring på fagområderne og til sagsbehandler, og så behøver borgeren ikke vente på, at indsatsen er slut, før vi kan indlede næste step. Når vi koordinerer tværfagligt, giver det et klarere billede af, hvor i processen borgeren er. Så kan vi dosere indsatserne mere præcist og dermed optimere ressourceforbruget. Det afkorter den samlede længde af indsatsforløbet, at vi på denne måde kan handle, når borgeren er fysisk og mentalt parat. 48-årige Mauro Holst Jensen har været rigtig glad for at deltage på Rygprojektet. Det er det tilbud jeg har gået og ventet på, fortæller han. Det er en blanding af det hele, og det er rigtig vigtigt, at det mentale bliver tænkt med ind.

Se alle nyheder

Kom hurtigt til