Forside

Velkommen til Job- og Kompetencecentret

Vejen til beskæftigelse – med dig i centrum

Vigtig information!

I forbindelse med implementering af ny indsats strategi, er der ændringer i de tilbud, der fremgår af hjemmesiden.
Du kan derfor opleve, at beskrivelserne af tilbuddene ikke stemmer helt overens med virkeligheden.
Vi arbejder på at være opdaterede ca. 1. marts 2017.
Tak for din forståelse.

Beskæftigelsesfremmende tilbud for borgerne i Assens Kommune

Job- og Kompetencecentret er en aktiv samarbejdspartner med Jobcenter Assens og Ungeenheden ift. beskæftigelsesfremmende tilbud for borgerne i Assens Kommune.

Vi samarbejder tillige tværfagligt med andre institutioner og virksomheder i Assens Kommune, samt deltager i det lægelige samarbejde.

Nyheder

  • Sparringen når et spadestik dybere, når vi får sat ansigt på hinanden

    Prof på Tværs: Jobcentrets Jobrehabiliteringsteam har på skift en arbejdsdag på Job- og Kompetencecentret med målsætningen at lære kollegerne i Verninge at kende. Der sker noget vigtigt med kommunikationen, og der opstår en naturlig sparring, når vi ser hinanden i hverdagen, fortæller sagsbehandler i Jobrehabiliteringsteam, Henrik Larsen. Vi lærer hinanden og vores indbyrdes ressourcer at kende på et helt andet niveau. Det er vigtigt, at vi har et indgående kendskab til ressourcer – både borgerens og vores – for de skal bruges fornuftigt. Vi har forskellige, stærke vidensområder, og vi kan ikke gøre vores arbejde godt uden hinanden, siger han med et smil. Julie Egeskov og Dorte Jensen, der begge er tilknyttet Udvikling af Arbejdsevne på Job- og Kompetencecentret, oplever at ordningen har en positiv effekt på forløbene. Jobrehabilitering er en tværfaglig indsats, der kræver stor indsigt i borgerens udfordringer og ressourcer og de kompetencer, fagligheder, ressourcer og vidensområder vi har at inddrage, oplyser de. Jo tættere vi sidder på hinanden, jo tættere bliver relationen både personligt og fagligt, og det kommer bestemt borgeren til gavn.

  • Sundhedsproblematikker bunder ofte i noget, der er følsomt for borgeren

    Sundhedscoach Christina Lykke er ansat hos Assens Kommunes Sundhedsfremme & Forebyggelse, men hun arbejder en dag om ugen på Job- og Kompetencecentret (JKC) med projektet Sundhedscoach med Jobfokus. Der er rigtig mange fordele ved at lægge tilbuddet på JKC, fortæller hun. Først og fremmest fordi jeg kan møde borgeren et sted, hvor de er i kendte rammer og kan have en kontaktperson med, hvis de har behov for det. Men også fordi vi som kolleger - ved at se hinanden på gangen - får en naturlig sparring om sundhedsfaglige problematikker. Og jeg kan holde kollegerne helt opdateret på de tilbud, vi aktuelt tilbyder borgerne i Assens Kommune; rygestop-, vægttab-, angst-, stress-, og smertekurser m.m. Underviser på Job- og Kompetencecentret Dorte Jensen kan også sagtens se gevinsten ved, at det tværfaglige samarbejde foregår på JKC. Vi får en bredere viden om, hvem der kan hvad, når vi arbejder tæt sammen, pointerer hun.

Se alle nyheder

Kom hurtigt til